← до загального списку
Законодавчі та нормативно-правові акти:
прийом та проходження служби, пенсійне забезпечення
Закон України "Про Нацiональну полiцiю" (з останніми змінами від 23.11.2018; редакція від 01.01.2019)

Кодекс законів про працю України (з останніми змінами від 30.05.2019; редакція від 21.06.2019)

Наказ Національної поліції України № 317 - 25.04.2019 "Про заохочення в Національній поліції України"

Наказ Національної поліції України № 142 - 04.12.2015 "Про затвердження Переліку посад молодшого та середнього складу поліції і відповідних їм граничних спеціальних звань"

Наказ МВС України № 177 - 12.03.2016 "Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань поліції та позбавлення спеціальних звань"

Наказ Національної поліції України № 371 - 20.02.2017 "Про організацію підвищення кваліфікації та спеціалізації поліцейських у 2017 році"

Наказ Національної поліції України № 929 - 04.10.2018 "Про затвердження Переліку посад керівників Національної поліції України та їх повноважень щодо застосування заохочень і дисциплінарних стягнень" (зі змінами, внесеними наказом НПУ № 177 - 25.02.2019)

Наказ МВС України № 1453 - 09.11.2015 "Про затвердження Порядку складання Присяги працівника поліції" (з останніми змінами від 07.05.2019)

Наказ МВС України № 1465 - 17.11.2015 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських" (з останніми змінами від 15.12.2015)

Наказ МВС України № 1631 - 25.12.2015 "Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських" (з останніми змінами від 11.06.2019)

Наказ МВС України № 1561 - 10.12.2015 "Про затвердження Порядку проходження комплексного медичного огляду (диспансеризації) поліцейськими"

Наказ МВС України № 1583 - 17.12.2015 "Про затвердження Порядку психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції та Порядку обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліції"

Наказ МВС України № 1179 - 09.11.2016 "Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських"

Наказ МВС України № 89 - 03.02.2017 "Про затвердження Типової форми контракту про проходження служби в поліції та Порядку укладання контракту про проходження служби в поліції"

Наказ МВС України № 920 - 13.11.2017 "Про затвердження Інструкції про порядок використання поліграфів у Національній поліції України"Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (з останніми змінами від 19.06.2018; редакція від 31.08.2018)

Постанова Кабінету Міністрів України № 393 - 17.07.1992 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей" (з останніми змінами від 22.05.2019)

Наказ МВС України № 760 - 17.09.2018 "Про затвердження Інструкції про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та з інших соціальних питань"

Постанова Пенсійного фонду України № 3-1 - 30.01.2007 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (з останніми змінами від 07.02.2012)

Наказ МВС України № 138 - 17.02.2017 "Про затвердження Переліку посад осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", що прирівнюються посадам поліцейських" (з останніми змінами від 04.08.2017)

Наказ МВС України № 285 - 03.04.2017 "Про затвердження Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС" (з останніми змінами від 26.12.2018)

Постанова Кабінету Міністрів України № 1317 - 03.12.2009 "Питання медико-соціальної експертизи" (з останніми змінами від 14.08.2019)